Hvorfor vælge privat?

At aflevere jeres dyrebareste guldklumper, er en stor tillidssag. I ved at de kun er hos os, ingen gæstedagpleje, ej heller gæstebørn, men derimod de samme piger - hver dag!

I privat regi er der plads til forskellighed og fleksibilitet.

I har mulighed for selv at vælge og ikke pålægges det fra kommunen. Det giver tryghed for selv at kunne vælge, ud fra kemi, lang tid før, end kommunalt.

Fordelen ved at vi er to voksne er:

At vi supplerer hinanden på mange måder, kan dele os - lave aktiviteter med forskellige alders grupper, altid 2 øjne på børnene, være fleksible, selv bestemme hverdagen med hensynstagen til forskelligheder.

Pasningsordningen er godkendt af kommunen til 10 børn, og vi får 4 årlige besøg. 3 anmeldte og 1 uanmeldt besøg.🙂