Hvorfor vælge privat?

At aflevere jeres dyrebareste guldklumper, er en stor tillidssag. I ved at de kun er hos os, ingen gæstedagpleje, ej heller gæstebørn, men derimod de samme piger - hver dag!

I privat regi er der plads til forskellighed og fleksibilitet.

I har mulighed for selv at vælge og ikke pålægges det fra kommunen. Det giver en vis tryghed selv at kunne vælge. 

Fordelen ved at vi er to voksne er:

At vi supplerer hinanden på mange måder, kan dele os - lave aktiviteter med forskellige alders grupper, altid 2 øjne på børnene, være fleksible, selv bestemme hverdagen med hensynstagen til forskelligheder.

Pasningsordningen er godkendt af kommunen til 10 børn, og vi får 4 årlige besøg. 3 anmeldte og 1 uanmeldt besøg.🙂